Filoloski fakultet Univerziteta u Beogradu: Istorija Osmanskog carstva - Filoloski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

Istorija Osmanskog carstva Literatura i ispitna pitanja

#1 User is offline   CAYCA 

 • Student
 • Group: Student
 • Posts: 554
 • Joined: 21-October 2005
 • Gender:Female
 • Location:Beograd

Posted 20 October 2010 - 06:25

Osnovna literatura:
1. Halil Inaldžik, Osmansko carstvo, Beograd 1977. (1-165)
2. Olga Zirojević, Srbija pod turskom vlašću 1459-1804, Beograd 2007. (48-56; 77-82)
3. Rober Mantran, Istorija Osmanskog carstva, Beograd 2002. (272-314; 319-357; 509-538; 545-571; 631-637; 654-658: 691-695; 714-723)
4. Jozef von Hamer, Istorija Turskog /Osmanskog/ carstva 1-3, Zagreb 1979.

Ispitno štivo – poglavlja (strane):

Halil Inaldžik, Osmansko carstvo
1. Koreni osmanske države (9-13)
2. Od pogranične kneževine do carstva (14-25)
3. Interegnum i obnova (26-33)
4. Vladavina Mehmeda II (34-43)
5. Vladavine Bajazita II i Selima I 1481-1520. (43-50)
6. Osmanska država kao svetska sila (51-58)
7. Opadanje Osmanskog carstva (59-68)
8. Centralna administracija (126-134)

Olga Zirojević, Srbija pod turskom vlašću 1459-1804.
1. Mehmed II osvaja srpske zemlje (7-12)
2. Provincijska uprava (23-30)
3. Položaj i uloga srpske crkve (82-88)
4. Počeci krize u Osmanskom carstvu (97-101)
5. Dugi rat (1593-1606) i narodni ustanci (114-117)
6. Srpska crkva u XVII veku (137-143)
7. Bečki rat 1683-1699. (146-152)
8. Arsenije III Crnojević (154-162)
9. Velika seoba Srba 1690. (165-171)
10. Karlovački mir 1699. (180-184)
11. Beogradski pašaluk 1699-1716. (198-204)
12. Ratovanje 1716-1718 (207-211)
13. Srbi u Osmanskom carstvu 1718-1737. (224-229)
14. Novi rat i vraćanje Srbije pod osmansku vlast (231-237)
15. Seobe i migracioni pokreti (239-244)
16. Srbija posle Beogradskog mira 1739. (246-250)
17. Srpska crkva u Osmanskom carstvu 1690-1766. (272-276)
18. Ukidanje Pećke patrijaršije (278-284)
19. Srbija između dva turska rata 1699-1774. (286-289)
20. Kočina krajina i četovanje frajkora (291-295)
21. Svištovski mir 1791. (297-302)
22. Vreme reformi s kraja 18. veka (304-309)
23. Dahijska uprava (312-317)

Rober Mantran, Istorija Osmanskog carstva
1. Počeci istočnog pitanja i reformi 1774. (509-514)
2. Selim III (1789-1807) kao reformator; reakcija i kontrareakcija (514-516; 519-524)
3. Mahmud II i nestabilnost vlasti 1809-1821. (527-530; 532-536)
4. Inovacije i hatišerif od Gilhane 1839. (547-550; 552-553)
5. Period Tanzimata 1839-1878. (555-558)
6. Preporod nacija; Bolesnik; Istok u krizi (600-601; 604-607)
7. Krimski rat 1849. (609-614)
8. Narušavanje mira posle Pariskog sporazuma (615-620)
9. Balkanska kriza 1876. (620-630)
10. Osmanska država posle Berlinskog kongresa; Hamidovska država (631-638)
11. Velike misli vladavine – ideje osmanizma i halifata (643-646; 651-652)
12. Uticaj zapada (648-649; 651-652)
13. Osmansko društvo na prelomu vekova (654-657)
14. Rađanje opozicije: mladoturci (686-689)
15. Revolucija i reakcija 1903-1912. (696-701)
16. Carstvo u ratu 1912-19
0

#2 User is offline   vujo 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 2
 • Joined: 16-November 2010
 • Gender:Female
 • Location:Beograd

Posted 02 January 2014 - 23:37

Kolege, da nema neko prvo i peto predavanje? Sva ostala imam, ali sam ova dva propustila. Bila bih vam zahvalna kada biste mi poslali :thumbup:
0

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users