Filoloski fakultet Univerziteta u Beogradu: Stipendije i krediti - Filoloski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jump to content

 • (71 Pages)
 • +
 • « First
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Last »
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

Stipendije i krediti money.money

#61 User is offline   elektra07 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 32
 • Joined: 14-September 2007

Posted 27 September 2007 - 12:21

brucos sam, na budzetu, predala bih za stud. kredit... na onom obrascu trazi se za brucose prosecna ocena zavrsnog razreda srednje skole, znaci li to - ne gleda se ukupni prosek i ne uzimaju se u obzir svi razredi? ima li nekog ko je predavao kao brucos za kredit, da pojasni to? Onda bi meni bio prosek 4,84, jer sam imala dve cetvorke, ne znam vredi li predavati za kredit, jer sam nacula da ga dobijaju samo oni sa 5,00! ?
Drugo- i meni jako bitno da znam, da li se bodovanje za kredit vrsi na isti nacin kao i bodovanje za dom? na bodovanju za dom jako se malo poena dobija na primanjima po clanu porodice, da li se mozda za kredit vise boduje i uzima u obzir finansijska situacija roditelja?
nadam se da neko ima tacne informacije! :blink:
0

#62 User is offline   Zli zeka 

 • Apsolvent
 • Group: Moderator
 • Posts: 1,753
 • Joined: 08-October 2006
 • Gender:Female
 • Location:Preselila sam se u Zimbabve. Ne plači za mnom, Argentino!

Posted 27 September 2007 - 12:32

Da, racuna se samo uspeh iz 4. razreda.
Ja imala 4,81, odbili me, zalila se, dobila kredit.

Sve u svemu, ako te odbiju, zali se. To su mi preporucili ljudi iz starijih generacija i radilo je.


Za bodovanje primanja nemam pojma.
0

#63 User is offline   elektra07 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 32
 • Joined: 14-September 2007

Posted 27 September 2007 - 13:40

Hvala na informaciji, znaci ipak samo iz 4. gleda se uspeh...
Posto najverovatnije da ni ja necu odmah dobiti, 'ajde jos da pitam i za tu zalbu, kad se to otprilike podnosi (u januaru?)
je l to student sam sastavi neku zalbu... kako to izgleda?

This post has been edited by elektra07: 27 September 2007 - 13:43

0

#64 User is offline   elektra07 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 32
 • Joined: 14-September 2007

Posted 27 September 2007 - 18:46

I jos par pitanja:
gde se predaje zahtev za kredit? svi na jednom salteru ili svako na svojoj katedri kod sekretara?
pri predaji zahteva za kredit da li su potrebna i svedocanstva na uvid i diploma mozda, to ne pise da se ponese, ali kako ce ona na salteru znati koliki mi je prosek iz 4.g. ili ona kod sebe ima podatak?
i ko popunjava obrazac na kome treba da stoji srednja ocena, student ili 'ovlasceno lice'?
jel se sve na fakultetu zavrsava na istom slteru ili nas 'setaju'?
0

#65 User is offline   Zli zeka 

 • Apsolvent
 • Group: Moderator
 • Posts: 1,753
 • Joined: 08-October 2006
 • Gender:Female
 • Location:Preselila sam se u Zimbabve. Ne plači za mnom, Argentino!

Posted 27 September 2007 - 19:37

U Univerzal banci sam podnosila posebnu zalbu. Insistiraj da ti se na zalbu neko potpise da je primljena.
Na salteru naseg faksa sam podnela dodatnu dokumentaciju koja je moju zalbu podrzavala.

Predaje se na salteru, mislim da je u pitanju samo salter 1, ali to je "moj" salter i inace pa nisam bas sigurna.
Dala si fakultetu svoja dokumenta iz srednje jos pri upisu, oni imaju sve podatke. Ako je diploma i dalje kod tebe... onda se nesto promenilo od vremena kad sam podnosila zahtev. Na salteru ti i popunjavaju to o uspehu.

Sve na istom salteru.
0

#66 User is offline   elektra07 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 32
 • Joined: 14-September 2007

Posted 27 September 2007 - 19:52

nije kod mene diploma, imam jednu overenu kopiju kod sebe, sad sam pogledala...
super sto si dala ovakve informacije, znacice svima... volim uvek sve unapred da znam, sad je prerano da bih pitala o detaljima za tu zalbu itd... ipak, sacekacu da to vreme dodje, pa cu te sigurno tad jos nesto pitati! za sad puno hvala! :angry2:
0

#67 User is offline   Justine 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 90
 • Joined: 05-December 2006

Posted 29 September 2007 - 20:04

a sta je sa onima koji su sad brucosi na budzetu, a ispisani sa prethodnog fakulteta, dakle srednju skolu zavrsili pre par godina... mogu li konkurisati za kredit? ima li nekoga ko ima ovakvo iskustvo?
0

#68 User is offline   ivonikuss 

 • Student
 • Group: Student
 • Posts: 1,352
 • Joined: 05-November 2005
 • Gender:Female
 • Location:Zemun, BGD

Posted 04 October 2007 - 16:16

A kako sam sada shvatila, treba visok prosek za stipendiju, a kakva je situacija za kredit, kolko se para dobija, i sta treba....
0

#69 User is offline   aya 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 32
 • Joined: 18-April 2006
 • Gender:Female

  Posted 05 October 2007 - 14:31

Ovo je za koleginicu Smi!
A za sve ostale koji željno iščekuju i poslednji ček za oktobar, informacija Ministarstva Prosvete je da će podela stipendija/kredita biti 15. oktobra, uz ček će biti podeljeni i formulari za nastavak korišćenja stipendija/kredita


Opis stipendije:
I USLOVI KONKURSA
Za postignute izuzetne rezultate tokom studiranja na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, Ministarstvo prosvete dodeljuje i odobrava nastavak korišćenja stipendije za školsku 2007/2008. godinu studentima osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih (osnovnih studija) i studija drugog stepena koji su školske 2007/2008. godine prvi put upisali zimski semestar odgovarajuće godine studija i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Stipendija se dodeljuje studentu koji je, prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studira, položio sve ispite iz prethodnih godina studija i postigao prosečnu ocenu svih položenih ispita tokom studiranja najmanje 8,50 (osam i pedeset).

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog stepena studija koji nisu u radnom odnosu, ako tokom studiranja nisu gubili godinu i koji, odnosno čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom.

Stipendija se može dodeliti, u skladu sa uslovima konkursa, i studentu koji je tokom studiranja promenio visokoškolsku ustanovu.

Pod istim uslovima kao i građani Republike Srbije na konkursu mogu da učestvuju i studenti pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja čije se školovanje, odnosno studiranje finansira iz budžeta. Studentu - korisniku stipendije (ili kredita) za prethodnu školsku godinu koji je upisao narednu godinu studija odobrava se nastavak korišćenja stipendije za tekuću školsku godinu, u skladu sa uslovima konkursa.

II POTREBNA DOKUMENTA
Student - korisnik stipendije za školsku 2006/2007. godinu, na obrascu - PRIJAVA ZA NASTAVAK KORIŠĆENJA STUDENTSKOG KREDITA/STIPENDIJE (Obrazac br. 2a), koji je sastavni deo konkursa, podnosi dokaz o upisanom zimskom semestru naredne godine studija, postignutom uspehu i visini prosečne ocene svih položenih ispita prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studira, kao i FOTOKOPIJU LIČNE KARTE.


Ostali studenti - učesnici konkursa, na obrascima koji su, takođe, sastavni deo konkursa, podnose sledeća dokumenta:

PRIJAVU (Obrazac br. 1),
UVERENJE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija, postignutom uspehu i visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja (Obrazac br. 2),
dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a),
FOTOKOPIJU LIČNE KARTE.
Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi predviđeni konkursom pribavljaju se od nadležnih organa (ovlašćenih službi) u postupku sprovođenja konkursa, i to:

- uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu tokom studiranja podnosi se na konkursnom obrascu (Obrazac br. 2a - Prijava za nastavak korišćenja kredita/stipendije, odnosno Obrazac br. 2 - za ostale studente) koji je propisno overen od strane visokoškolske ustanove na kojoj studira učesnik konkursa,

- student II stepena studija podnosi dokaz da je osnovne studije završio u roku koji je predviđen zakonom, kao i dokaz da nije u radnom odnosu, izdat od strane nadležnog organa za tržište rada u opštini njegovog prebivališta.

Student - korisnik stipendije koji je narednu godinu studija upisao s prenetim ispitom iz prethodne godine studija ili s prosečnom ocenom (položenih ispita tokom studiranja) manjom od 8,50 (osam i pedeset), ukoliko blagovremeno podnese zahtev za odobravanje nastavka korišćenja kredita za narednu školsku godinu, može ostvariti pravo na studentski kredit, u skladu sa uslovima konkursa, uz podnošenje dva svojeručno potpisana ugovora o studentskom kreditu (Obrazac br. 5), i bez obaveznog podnošenja dokaza o ostvarenom prihodu domaćinstva.

III ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I DOSTAVLJANJE DOKUMENATA
Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2007. godine.
Prijava i ostala konkursna dokumenta, odnosno zahtevi studenata za dodelu i odobravanje nastavka korišćenja stipendije za školsku 2007/2008. godinu podnose se u navedenom roku visokoškolskoj ustanovi na kojoj učesnik konkursa studira.

Visokoškolske ustanove, od 1. do 5. novembra 2007. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih studenata (na obrascu koji je, takođe, sastavni deo konkursa), dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, ovlašćenoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu - postupku sprovođenja konkursa.

Konkursna dokumenta podneta od neovlašćenih lica, nepotpuna i neblagovremena neće biti razmatrana. Izuzetno od prethodnog stava, uz dokaz o sprečenosti blagovremene prijave na konkurs, mogu se naknadno dostaviti konkursna dokumenta, najviše 20 dana po isteku roka utvrđenog za prijavljivanje na konkurs.

IV DODELA STIPENDIJE
Redosled studenata za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

postignutog uspeha u studiranju,
kontinuiteta ispunjavanja uslova za nastavak korišćenja stipendije,
upisane godine studija.
Navedeni kriterijumi primenjuju se i vrednuju pri utvrđivanju redosleda studenata za dodelu i odobravanje nastavka korišćenja stipendije, odnosno pri utvrđivanju liste kandidata za stipendiju.

Predlog liste kandidata za studentsku stipendiju utvrđuje Komisija za studentske i učeničke stipendije i kredite, koju imenuje ministar prosvete. Utvrđeni predlog liste kandidata oglašava se u postupku sprovođenja konkursa dostavljanjem odgovarajućih izvoda iz predloga liste kandidata visokoškolskim ustanovama na kojima studiraju kandidati za stipendiju.

Dokumentovane primedbe na oglašeni predlog liste kandidata za studentsku stipendiju podnose se u roku od 15 dana od dana njenog oglašavanja i dostavljaju ovlašćenoj službi za sprovođenje konkursa na odgovarajuću adresu, koja će biti istaknuta uz predlog liste kandidata na visokoškolskoj ustanovi na kojoj kandidat studira.

Ministarstvo prosvete, 60 dana po isteku konkursnog roka, donosi odluku o dodeli i odobravanju isplate studentske stipendije za tekuću školsku godinu, prema konačnoj listi kandidata.

Rezultate sprovedenog konkursa saopštava služba ovlašćene banke, u skladu s odlukom Ministarstva prosvete.

V ISPLATA I VISINA STIPENDIJE

Studentu se odobrava isplata stipendije za vreme trajanja redovne nastave na visokoškolskoj ustanovi na kojoj studira.
Novčani iznos odobrene stipendije za tekuću školsku godinu isplaćuje se u 10 mesečnih rata, odnosno u 5 rata za završnu godinu studija sa neparnim brojem semestra.

Mesečni iznos stipendije po korisniku utvrđuje se posebnom odlukom Ministarstva prosvete, u skladu sa zakonom. Odobrena stipendija se isplaćuje čekom ovlašćene banke koji glasi na ime korisnika i dostavlja se preko visokoškolske ustanove na kojoj korisnik stipendije studira.

Korisniku stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje studiranja iz budžeta ili napusti redovne studije i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.

Ugovor o studentskoj stipendiji sa korisnikom stipendije zaključuje Ministarstvo prosvete, odnosno ovlašćena banka.

VI KONKURSNI OBRASCI
Korisnik stipendije za školsku 2006/2007. godinu dobija (na svoje ime ispunjen) obrazac - PRIJAVA ZA NASTAVAK KORIŠĆENJA STUDENTSKOG KREDITA/STIPENDIJE (Obrazac br. 2a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2007/2008. godinu.

Za ostale učesnike konkursa obrasci i uputstvo su posebno priređeni i štampani u vidu brošure STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 2007/2008. koja se može pribaviti na sledećim adresama:

u Begradu: PROSVETNI PREGLED, Dečanska 6, telefoni 011/3235-378 i 011/3239-096
u Novom Sadu: PROSVETNI PREGLED, Bulevar Mihaila Pupina 28, telefoni 021/457-623 i 021/457-331
u Nišu: STUDENTSKI CENTAR NIŠ, Kej Mike Paligorića 2, telefon 018/523-121
u Kragujevcu: STUDENTSKI CENTAR KRAGUJEVAC, Radoja Domanovića 1, telefon 034/336-065.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od SLUŽBE STUDENTSKIH KREDITA I STIPENDIJA, UNIVERZAL BANKA A. D. BEOGRAD, ulica 27. marta broj 39 ili na telefone 011/3343-554 i 011/3343-774, kao i na sajtu www.ubbad.co.yu
0

#70 User is offline   Bella 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 45
 • Joined: 19-December 2005
 • Gender:Female

Posted 10 October 2007 - 19:43

Nesto sam cula da za ovaj poslednji cek u oktobru,treba d ase ode u UBB i tamo se prijavi za nastavak koriscenja. Jel zna neko nesto vise o tome? Jel se poslednja ta rata ceka kao i ranije ovde na faxu? :rolleyes: hvala
0

#71 User is offline   aya 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 32
 • Joined: 18-April 2006
 • Gender:Female

Posted 10 October 2007 - 23:48

Ne, ček se isključivo dobija na fakultetu, banka služi jedino u slučaju kada želiš da unovčiš ček.
0

#72 User is offline   Miss Shadow 

 • Student
 • Group: Student
 • Posts: 447
 • Joined: 12-November 2005
 • Gender:Female
 • Location:Cirkus

Posted 11 October 2007 - 17:14

Samo jedno pitanjce... Kako se kasnije vraca kredit?
Tj. ako obnovis godinu nema vise kredita ali da li se kredit koji si do sada primao vraca tako sto se odbija od plate zirantima ili...kako? Ima li iko predstavu o tome?
0

#73 User is offline   Shmee 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 153
 • Joined: 01-November 2005
 • Gender:Female
 • Location:Beograd

Posted 15 October 2007 - 10:13

Da li neko mozda zna koliki je prosek potreban da bi se dobio kredit?
0

#74 User is offline   Shmee 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 153
 • Joined: 01-November 2005
 • Gender:Female
 • Location:Beograd

Posted 16 October 2007 - 10:48

Koja je prosecna ocena potrebna (od prilike), ima li koga da mi odgovori da li da se maltretiram po redovima...

This post has been edited by Shmee: 16 October 2007 - 10:55

0

#75 User is offline   Bella 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 45
 • Joined: 19-December 2005
 • Gender:Female

Posted 16 October 2007 - 12:07

Moja drugarica je konkurisala za kredit sa prosekom 7,eventualno za koju decimalu vise. Mada mislim da svima odobre kredit ako su papiri u redu
0

#76 User is offline   Shmee 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 153
 • Joined: 01-November 2005
 • Gender:Female
 • Location:Beograd

Posted 16 October 2007 - 13:04

View PostBella, on 16 Oct 2007, 11:07, said:

Moja drugarica je konkurisala za kredit sa prosekom 7,eventualno za koju decimalu vise. Mada mislim da svima odobre kredit ako su papiri u redu


Nesto mi je to sumnjivo, ja imam 7.5, ali nisam sigurna da li je to dovoljno... Ma, predacu, pa sta bude...
0

#77 User is offline   anat 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 46
 • Joined: 20-March 2006

Posted 17 October 2007 - 15:45

Treba mi samo mala pomoc,posto prvi put predajem za stipendiju...Gde i kome predajemo dokumenta? Hvala!! :(
0

#78 User is offline   lostinspace 

 • Student
 • Group: Student
 • Posts: 1,149
 • Joined: 06-April 2006
 • Gender:Male
 • Location:Vozdovac
 • Interests:Linguistics, Classical Music

Posted 18 October 2007 - 09:04

Eh, ljudi, sto se tice konkurisanja za vise stipendija odjednom... Da li je to moguce, ako su nam finansijeri razliciti (da li je to dopusteno)... Ja sam konkurisao za jednu opstinsku i za kredit. U krajnjem slucaju, mogu i da se odreknem necega ako je illegal, ali ne vidim sto bi bilo.

Nego, da li ova Fondacija za razvoj naucnog i umetnickog podmlatka ima veze sa Fondom za mlade talente Republike Srbije? I da li oni jedni druge iskljucuju? Inace, obavestenje za sve fantasticne studente :D Mislim da 1000 najboljih studentata BU dobija pravo da konkurise za ovu stipendiju (Fonda za mlade talente) koja iznosi i do 20000 mesecno (!!!) ... Oni takodje finansiraju postdiplomske u inozemstvu.

P.S. Koliko je kredit iznosio prosle godine, ako nije tajna? Ne videh da je to neko napisao, a internet mi je kilav odve.
0

#79 User is offline   Bella 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 45
 • Joined: 19-December 2005
 • Gender:Female

Posted 18 October 2007 - 11:04

Ljudi imam jednu nedoumicu oko papirologije: prosle godine sam primala kredit,sad ove hocu da se prebacim na stipendiju. Ne znam koji obrazac treba da koristim. da li onaj 2a pa samo da precrtam kredit i dopisem stipendija ili popunjavam one obrasce iz konkursa kao da prvi put konkurisem(posto mi je ovo prvi put da se prebacujem na stipendiju)

Vec sam postavljala ovo pitanje,al niko nije znao bas siguran odgovor. Ako neko zna sigurno kako ide ili je bio u ovakvoj situaciji,javite. Hvala vam :D
0

#80 User is offline   bokica_lokica 

 • Brucoš
 • Group: Student
 • Posts: 113
 • Joined: 11-November 2005
 • Gender:Female
 • Location:Vrsac

Posted 18 October 2007 - 11:59

Nazalost, nije tacno da svako ko konkurise dobija kredit. Konkretno, ja sa prosekom od 8.2, ociscenom godinom i (stvarnim) primanjima od 8000 po clanu domacinstva nisam dobila kredit (govorim o mojoj II i III godini, na IV mi je konacno odobren kredit). Valjda zato sto se racuna i godina studija. Ili mozda pre zato sto gomila ljudi tvrdi da su im primanja 0 dinara, ili, sto je jos gore, recimo, 7 dinara. Covece, kako nekome primanja mogu da budu 7 ili 14 dinara??? Od cega ti ljudi zive sa 7 dinara mesecno??? O svojim primanjima nisam lagala vec sam davala tacne podatke, ali to se izgleda ne isplati.
0

 • (71 Pages)
 • +
 • « First
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Last »
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users